Znajdujesz się tutaj: Strona główna / Regulamin
Cena od:
do:
Zamknij
Wyczyść

 

Warunki zakupu

Sklep internetowy działający pod adresem www.adkal.com.pl prowadzony jest przez firmę:

ADKAL Karol Kalinowski, 03-287 Warszawa, Ul. Głębocka 54B lok.2, NIP: 844-181-70-59, Regon: 141186633
z punktem sprzedaży: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26, pawilon 29b

 1. Każdy klient naszego sklepu internetowego Adkal jest zobowiązany do zapoznania się z naszym regulaminem, a dokonanie zakupów drogą internetową jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Nasza oferta przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą.

 
REGULAMIN

I. Składanie zamówień

 1. Nasze zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 2. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, który jest do wypełnienia na stronie www.adkal.com.pl  w zakładce sklep. Sposób składania zamówieniu omówiony jest w zakładce: Dowiedz się:  jak złożyć zamówienie?
 3. Instrukcja pomiaru oraz montażu umieszczone są na stronie Adkal.com.pl w zakładce sklep (sposób pomiaru, sposób montażu)
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę za pośrednictwem internetu.  Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia, które po dokonaniu opłaty zostanie oddane do realizacji. Potwierdzone i przyjęte do realizacji zamówienie nie może być anulowane. Nie zrealizowane będą zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem lub których nie uda się potwierdzić.
 5. Wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć po złożeniu zamówienia opcję : „faktura” i następnie po zarejestrowaniu się wypełnić „ dane do faktury” Ceny naszych produktów uwzględniają podatek VAT.
 6. Ceną końcową jest cena produktu widniejąca na stronie adkal.com.pl w zakładce sklep w chwili złożenia przez Państwa  zamówienia.
 7. Łączna wartość Państwa zamówienia pojawia się po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 8. Sklep internetowy Adkal zastrzega sobie prawo do dokonywania  bez uprzedzenia zmian w cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Nie dotyczy to zawartych z klientem umowy transakcyjnej którą otrzymał drogą mailową w momencie zakupu na wskazany w zamówieniu adres mailowy.
 9. W przypadku zmiany konfiguracji danego produktu po złożeniu zamówienia sklep Adkal zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, jeżeli taka konieczność wystąpi i narazi sklep na poniesienie dodatkowych kosztów.
 10. W przypadku zmiany ceny spowodowanej zmianą konfiguracji Klient zostanie uprzedzony o tym fakcie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji. Do tego momentu jest możliwość odstąpienia od umowy zakupu.
 11. Wszelkie informacje niezbędne do zamówienia nie będą wykorzystane do celów marketingowych, a jedynie do realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997.II Realizacja zamówień
Realizowane będą tylko w pełni opłacone zamówienia, które sklep internetowy Adkal wykona zgodnie ze specyfikacją zamówienia złożoną  przez Państwa.

 1. Składając zamówienie, zawierają Państwo umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym Adkal
 2. W zamówieniu należy wskazać:
  - zamawiany towar , jego konfigurację i ilość sztuk
  - adres wysyłki
  - uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia etc.
  - sposób płatności
 3. Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie. Numer zamówienia należy podać przy  dokonywaniu płatności za towar lub w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.
 4. W przypadku zamówienia wyrobów  przekraczających ilość 30 szt. klient ma obowiązek wcześniej skonsultować się  ze sprzedawcą  drogą mailową lub telefonicznie:   info@adkal.com.pl, +48 500221704
 5. Zamówienie zostanie podane do realizacji po otrzymaniu płatności na konto Sklepu Internetowego Adkal i  potwierdzenia zamówienia przez kupującego. Przewidywany czas realizacji zamówienia wynosi od 5 do 12 dni roboczych.
 6. W przypadku gdy zabraknie w magazynie materiałów czy elementów niezbędnych do zrealizowania Państwa zamówienia sklep internetowy Adkal poinformuje Państwa przez wysłanie na wskazany przez Państwa w zamówieniu adres e-mailowy informacji, kiedy towar będzie dostępny oraz zostaną Państwo poproszeni o podjęcie decyzji odnośnie dalszych czynności dotyczących zamówienia. Jeśli nie udzielicie Państwo odpowiedzi w ciągu 48 h, sklep internetowy adkal.pl może wstrzymać realizację zamówienia do momentu skontaktowania się Państwa ze sprzedającym.
 7. W razie zaistnienia sytuacji przedstawionej w pkt.II.6  mogą Państwo:
  - zrezygnować z realizacji zamówienia
  - wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na zamówienie
  - zmniejszyć wielkość zamówienia pod względem ilościowym
  - dokonać zmiany materiału w zamówieniu lub modyfikacji całego  zamówienia
 8. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni od momentu jego potwierdzenia  przez Państwa, zamówienie traci swoją ważność i jest anulowane.
 9. W przypadku gdy ograniczenia technologiczne nie pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie danego produktu, a system przyjmie zlecenie sklep internetowy adkal.com.pl może odstąpić od sprzedaży danego asortymentu. W przypadku opłacenia przez Państwa  zamówienia, cała kwota zostanie z powrotem przesłana na wskazane konto.

III. Modyfikacja zamówienia

 1. Korekty zamówienia można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji i rozpoczęcie procesu technologicznego wykonania danego zlecenia.
 2. Nasze wyroby są wykonywane na konkretny wymiar pod indywidualne zlecenie naszych klientów, dlatego nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego. Odstąpienie od umowy zakupu jest możliwe tylko i wyłącznie - patrz pkt. I.10 i II.7. Do zamówień nie ma zastosowania prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta w trybie ustawy o prawach konsumenta.
 3. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową info@adkal.com.pl. Wszelkich informacji można uzyskać pod  nr  tel. +48 500 221 704 lub +48 222245892.
 4. Jeżeli zmiana w zamówieniu będzie wymagała dopłaty do zaksięgowanej już należności, zamówienie będzie realizowane po zaksięgowaniu dopłaty całości  kwoty zamówienia po zmianie.
 5. Klient  może odstąpić od realizacji zamówienia wyłącznie wówczas kiedy sklep internetowy nie przystąpił jeszcze do jego realizacji. (pkt.III.1). Zwrot wpłaconej należności za anulowane zlecenie nastąpi na wskazane konto przez klienta, w ciągu 14 dni roboczych.
 6. Rezygnacja taka wymaga formy mailowej lub przesłanej faxem.  

 IV.  Dostawa

 1. Czas wysłania zamówienia wynosi od 5 do 14 dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie bankowym sklepu internetowego info@adkal.com.pl
 2. Zamówienie będzie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres. Czas przesyłki 1-2 dni. Koszt dostawy widnieje w koszyku. Przy zamówieniach hurtowych koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie.
 3. Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście -  w naszym sklepie, w takiej sytuacji klient nie ponosi kosztów transportu.


V. Płatności

 1. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać osobiście gotówką w sklepie, przelewem bankowym lub przelewem elektronicznym.
 2. Sklep internetowy Adkal nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane transakcje   takie jak: podanie błędnego nr konta bankowego czy nie zaksięgowanie przez sklep adkal.com.pl środków na swoim koncie bankowym.
 3. Sklep internetowy Adkal za płatność dokonaną uznaje wpływ środków za daną transakcje na podany rachunek bankowy.VI.  Gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Sklep internetowy Adkal udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.
 2. Zakupione produkty w sklepie internetowym Adkal podlegają wymianie wyłącznie po uznaniu złożonej reklamacji.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się̨ przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres Sklepu 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26, pawilon 29b, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@adkal.com.pl
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres Sklepu 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26, pawilon 29b. Prośba o dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 8. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego asortymentu.
 9. Sklep internetowy Adkal nie udziela gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za:
  -nieprawidłowe zwymiarowanie przez klienta produktów
  -niezgodny z instrukcją montaż i związane z tym błędy przy  użytkowaniu naszych produktów
  -naturalne odbarwienia i wyblaknięcie materiału powstałe w wyniku działania słonecznego
  -naturalne odbarwienia i wyblaknięcie materiału powstałe w wyniku operacji słonecznej
 10. Reklamowany wyrób prosimy przesłać na swój koszt. Zwrot reklamowanego towaru należy wysłać paczką ekonomiczną Poczty Polskiej,  na adres: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26, paw. 29b, za który w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów wysyłki towaru reklamowanego , zgodnie z obowiązującym w tym czasie cennikiem Poczty Polskiej dla paczek ekonomicznych.
 11. Koszty nie uznanej reklamacji obciążają kupującego. Aby otrzymać z powrotem produkt należy uregulować należność za przesyłkę zwrotną towaru do klienta.
 12. Sklep internetowy Adkal nie odpowiada za sposób opakowania reklamowanego asortymentu oraz usterek związanych z uszkodzeniami powstałymi w wyniku przesyłki reklamowanego towaru w ramach roszczenia reklamacyjnego.
 13. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 14. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego powstałymi po wydaniu produktu klientowi. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan kartonu oraz taśm.
 15. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 16. W przypadku wykrycia wady należy drogą e-mailową przedstawić rodzaj uszkodzenia lub nieprawidłowego działania rolet lub żaluzji. W odpowiedzi uzyskacie Państwo wskazówki jak samodzielnie usunąć defekt. Jeżeli wada okaże się poważniejsza, należy towar bezpiecznie zapakować i odesłać lub osobiście dostarczyć na adres firmy 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26, paw.29B. W paczce oprócz wadliwego towaru powinna znajdować się kartka z adresem zwrotnym oraz opisem uszkodzenia lub wady.


VII. Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym adkal.com.pl klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego adkal oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych,  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

VIII. Rozpatrywanie sporów.

 

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania zawartych zawartych umów będzie sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 101 ze zm.).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.IX.. Postanowienia końcowe

 1. Obecność produktu i jego kreatora w cenniku sklepu internetowego Adkal nie jest jednoznaczny z jego dostępnością towarową i możliwością realizacji zamówienia.
 2. Kreator produktu umożliwia wybranie konkretnej opcji, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta opcje mogą zostać zrealizowane. Informujemy o tym podczas potwierdzania zamówienia
 3. Sklep Internetowy Adkal nie odpowiada za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze klienta (filtry antyspamowe).
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta  takie jak np. kolory, proporcje, itp. nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym adkal.com.pl, istnieje możliwość zamówienia lub obejrzenia w sklepie próbek kolorów.
 5. Sprzedawca dopuszcza następujące tolerancje w wymiarach zamawianych produktów:
 6. - roleta Vegas: szerokość +/- 5mm, wysokość +/- 20 mm
 7. - roleta fi 25: szerokość +/- 5mm, wysokość +/- 20 mm
 8. - żaluzja drewniana 25 mm: szerokość +/- 2 mm, wysokość +/- 15 mm
 9. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany rodzaju mechanizmów, wieszaków itp. w swoich produktach nie mających większego wpływu na ich sposób montażu czy pomiaru.
 10. Sklep internetowy Adkal nie zmienia technologii wykonania przedstawionych produktów dla potrzeb indywidualnego klienta.
 11. Sklep internetowy Adkal dołoży wszelkich  starań, aby  oferta sprzedaży jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.   Ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 12. Sklep internetowy Adkal wykonuje produkty pod indywidualne zamówienie  każdego klienta, uwzględniając m.in. typ rolety/żaluzji, jej wymiar z dokładnością co do mm, kolor tkaniny, stronę mechanizmu itp., dlatego też nie ma możliwości ich zwrotu do sklepu Adkal ponieważ nie możliwa jest dalsza odsprzedaży takich rolet czy żaluzji innemu klientowi, zgodnie z ustawą  z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. z 2013, poz. 827)
 13. Ceny podane w sklepie internetowym Adkal są ważne tylko w ofercie internetowej  i nie podlegają dodatkowym rabatom.
 14. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta
 15. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy Adkal są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 16. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2014r.
 17. Sklep Internetowy Adkal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z zastrzeżeniem, iż̇ do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się̨ wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.adkal.com.pl

 
Proszę czekać... Zły format email Podany email istnieje już w bazie Sprawdź pocztę, aby kontynuować